Film Factory Short Film Fund

cropped-logo.png

Προκήρυξη Διαγωνισμού
Film Factory Short Film Fund
Διαγωνισμός Χρηματοδότησης Ταινιών Μικρού Μήκους

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και ο OTE TV, προσκαλούν σεναριογράφους και σκηνοθέτες να καταθέσουν τα σενάριά τους σε ανοικτό διαγωνισμό για την παραγωγή Ταινιών Μικρού Μήκους. Η διάρκεια της τελικής ταινίας θα πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 15 λεπτών.

Η καταληκτική ημερομηνία για τις προτάσεις είναι η 22η Νοεμβρίου 2015.
Οι δύο ταινίες που θα προχωρήσουν σε παραγωγή, θα λάβουν το ποσό των 15.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, η κάθε μία.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

• Σενάριο στην ελληνική γλώσσα: word ή pdf, με αρίθμηση σελίδων, σε κανονικό format σεναρίου (γραμματοσειρά Courier New, μέγεθος γραμμάτων 12, διάστιχο μονό).
• Βιογραφικό του σεναριογράφου και σκηνοθέτη (εάν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο), παραγωγού (εφόσον υπάρχει), καθώς και links για προηγούμενες δουλειές (εάν υπάρχουν).
• Όνομα, email και τηλέφωνο, του σεναριογράφου/σκηνοθέτη.
• Λίστα άλλων συντελεστών ή συμπαραγωγών, εάν ήδη υπάρχουν.
• Ύψος προϋπολογισμού, επιθυμητή ημερομηνία έναρξης και διάρκεια γυρισμάτων.
• Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη (δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις).

Οι προτάσεις κατατίθενται ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή, στο [email protected], μέχρι το βράδυ της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου 2015.

Διαδικασία Επιλογής

• Πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τρεις βραβευμένους από την ΕΑΚ κινηματογραφιστές, έναν εκπρόσωπο του ΟΤΕ TV και έναν από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, θα προχωρήσει σε μια πρώτη αξιολόγηση, επιλέγοντας 12 σενάρια.
• Κατά τη διάρκεια του Film Factory (12-14 Δεκεμβρίου, στην ΑΣΚΤ), θα διεξαχθούν συνεντεύξεις της επιτροπής με τους σεναριογράφους-σκηνοθέτες των σεναρίων, που θα έχουν επιλεγεί στην πρώτη φάση της διαδικασίας.
• Στη λήξη του Film Factory, θα ανακοινωθούν οι έξι (6) επικρατέστερες προτάσεις, που περνούν στην επόμενη φάση της διαδικασίας.
• Για τους επόμενους τρεις μήνες, οι 6 φιναλίστ θα παρακολουθήσουν σεμινάρια από βραβευμένους κινηματογραφιστές της ΕΑΚ. Τα σεμινάρια θα αφορούν στις βασικές ειδικότητες της κινηματογραφικής διαδικασίας, με σκοπό να οργανωθεί η προετοιμασία (pre-production) των ταινιών.
• Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν απογευματινές ώρες ή σαββατοκύριακα, ώστε να μην εμποδίσουν τυχόν επαγγελματικές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.
• Θα ληφθούν υπόψιν τυχόν ειδικές ανάγκες των σεναρίων για άλλες ειδικότητες (ειδικά εφφέ, μακιγάζ, κτλ).
• Τα δύο σενάρια που θα χρηματοδοτηθούν, θα κριθούν από την αρχική επιτροπή, σε συνεργασία με τους κινηματογραφιστές-συμβούλους, που θα ενημερώσουν την επιτροπή για την πορεία των projects αλλά και τη δική τους αντίληψη για τη δυνατότητα της επιτυχούς ολοκλήρωσης τους.
• Η ανακοίνωση των νικητών, θα γίνει στην Τελετή Απονομής των Βραβείων της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, στις 28 Μαρτίου, 2016.
• Οι δύο ταινίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο ως τον Δεκέμβριο του 2016 και θα προβληθούν στη διάρκεια του επόμενου Film Factory.

FAQ

• Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία παραγωγού για την κατάθεση και την πρώτη επιλογή.
• Είναι απαραίτητη η εξεύρεση παραγωγού ως μέρος της τελικής τρίμηνης διαδικασίας μαθημάτων.
• Δεν υπάρχει περιορισμός στη θεματολογία και είδος (genre) του σεναρίου.
• Η εκταμίευση του ποσού και η παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής και post production, θα γίνει από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.
• Κάθε σκηνοθέτης μπορεί να καταθέσει μόνο μία πρόταση. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τον σεναριογράφο ή τον τυχόν παραγωγό.
• Το σενάριο μπορεί να είναι πρωτότυπο ή να βασίζεται σε έργο που προϋπάρχει, με την προϋπόθεση να έχει εξασφαλιστεί άδεια πνευματικών δικαιωμάτων, που να αποτελεί μέρος της αρχικής αίτησης.
• Το ποσό των 15.000 ευρώ προς τις δύο ταινίες, θα δοθεί σε τρεις δόσεις, σύμφωνες με τη διαδικασία παραγωγής της ταινίας.
• Η ταινία μπορεί να έχει και άλλους συμπαραγωγούς (πλην του OTE TV). Εξαιρούνται εταιρίες τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, πλην του OTE TV.
• Ο OTE TV έχει το αποκλειστικό δικαίωμα τηλεοπτικής προβολής των δύο ταινιών στην Ελλάδα.
• Η ΕΑΚ και ο OTE TV έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις δύο χρηματοδοτημένες ταινίες, για προβολές και άλλες προωθητικές ενέργειές τους.
• Το ποσό των 15.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) είναι τελικό και δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης του. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία παραγωγής, ο παραγωγός αδυνατεί να ολοκληρώσει το έργο, οφείλει να επιστρέψει την προκαταβολή.
• Η τελική κόπια παράδοσης θα πρέπει να είναι σε DCP με αγγλικούς υπότιτλους και διεθνή μπάντα. Να συνοδεύεται , επίσης, από promo material (πλήρες press kit, teaser ή trailer, κλπ).
• Στους τίτλους της ταινίας αλλά και στο προωθητικό της υλικό, θα πρέπει να αναγράφεται «Η ταινία χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Film Factory Short Film Fund της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και του OTE TV» με τα ανάλογα λογότυπα.

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.